Paketo Blog

Το φάγαμε το πακέτο πατριώτη!

Εγκύκλιος για διορθώσεις Ε9 προς ΔΟΥ

Posted by paketo στο 23/06/2009

Το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, με εγκύκλιο του αρμόδιου υφυπουργού κ. Αντώνη Μπέζα, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία αποκατάστασης των ελλείψεων των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (εντύπου Ε9), να βελτιωθεί η ποιότητα των διορθώσεων και να διευκολυνθούν οι πολίτες, επεκτείνει τη δυνατότητα παροχής υποστήριξης προς τους φορολογούμενους, και μέσω των Δ.Ο.Υ, από σήμερα 23 Ιουνίου 2009.

Έτσι οι πολίτες που τους έχουν αποσταλεί ειδοποιητήρια μπορούν να…

διορθώνουν τα λάθη και τις παραλείψεις της περιουσιακής τους εικόνας, που είχαν την 1-1-2008 (δήλωση Ε9):

1) Είτε μέσω του τηλεφωνικού κέντρου (call center) που δημιουργήθηκε για αυτό το σκοπό, στο τηλέφωνο 8011112277

2) Είτε μέσω διαδικτυακής εφαρμογής (internet), στη διεύθυνση www.e-9.gr

3) Είτε τέλος εξυπηρετούμενοι μέσω των Δ.Ο.Υ όλης της χώρας με βάση τη σημερινή εγκύκλιο.

Η εγκύκλιος

Σύμφωνα με την 1111400/939/0013 ΠΟΛ 1148 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 2397 Β΄ 2008) προβλέφθηκε η διαδικασία αποκατάστασης λαθών και ελλείψεων των στοιχείων της δήλωσης Ε9 φυσικών προσώπων, για τη δημιουργία δήλωσης Ε.Τ.ΑΚ έτους 2008.

Η διαδικασία προβλέπει ως τρόπο την αξιοποίηση είτε του τηλεφωνικού κέντρου (Call Center), που δημιουργήθηκε για το σκοπό αυτό, είτε την πρόσβαση στο Διαδίκτυο (Internet) για την αποκατάσταση των λαθών – ελλείψεων της περιουσιακής του εικόνας την 1η/1/2008.

Το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών στα πλαίσια της προσπάθειας απλοποίησης των διαδικασιών και της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία αποκατάστασης των ελλείψεων των στοιχείων των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Εντύπου Ε9) ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των διορθώσεων, να ενημερωθεί πληρέστερα ο πολίτης για το ευρύτερο πλαίσιο της διαχείρισης του Περιουσιολογίου, επεκτείνει τη δυνατότητα παροχής υποστήριξης προς τους φορολογούμενους από την ημερομηνία 23 Ιουνίου και μέσω των Δ.Ο.Υ.

Διαδικασίες των Δ.Ο.Υ.

Οι Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τις οδηγίες που επισυνάπτονται στο αντίστοιχο εγχειρίδιο, εξυπηρετούν τους πολίτες που λαμβάνουν ειδοποιητήρια αντίστοιχα των υποδειγμάτων Β & Γ (αρ. Πρωτ.: ΕΤ/2… ή ΕΤ/3…) της ΠΟΛ 1148/2008, υλοποιούν τις διορθώσεις και εκτυπώνουν τα ανάλογα έντυπα (προσωρινή και τελική δήλωση Ε9 έτους 2008 και απόδειξη υποβολής).

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και πριν την οριστική υποβολή θα πρέπει να τυπώνεται η προσωρινή δήλωση Ε9 έτους 2008 την οποία ο πολίτης θα πρέπει να ελέγχει με προσοχή και να υπογράφει. Η υπογεγραμμένη δήλωση Ε9, η οποία θεωρείται και δεσμευτικός τίτλος για τον υπόχρεο (σύμφωνα με το άρθρο 61 του Κ.Φ.Ε.), θα παραμένει στη Δ.Ο.Υ. ενώ ο πολίτης θα παραλαμβάνει τη δήλωση Ε9 έτους 2008 μετά την οριστική της υποβολή.

Η δυνατότητα παρέχεται από όλους τους υπολογιστές της Δ.Ο.Υ. (εκτός των περιπτώσεων που έχουν λειτουργικό Windows 3.11).

Η πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται από την αρχική σελίδα της εφαρμογής της διαδικτυακής εφαρμογής Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (http://10.30.6.20) και την επιλογή «Εφαρμογή Βελτίωσης Περιεχομένου Δηλώσεων Ε9».

Για τη λειτουργικότητα της εφαρμογής επισυνάπτεται το αντίστοιχο εγχειρίδιο το οποίο πρέπει να μελετηθεί με προσοχή και το οποίο έχει τοποθετηθεί στο server της Δ.Ο.Υ. σας στον κατάλογο F:\tmp με όνομα manualE9.doc. Εάν το έγγραφο δεν ανοίγει με το Word που βρίσκεται στους υπολογιστές με Windows 3.11 τότε δοκιμάστε να το ανοίξετε από τους υπολογιστές του Ε.Τ.ΑΚ. αφού εγκαταστήσετε σε αυτά το Office (εάν δεν το έχετε εγκαταστήσει).

Η εφαρμογή είναι σχεδιασμένη με φιλικό τρόπο έτσι ώστε να είναι εύχρηστη από τον απλό πολίτη και πολύ λειτουργική.

Με ευθύνη του προϊσταμένου θα προσδιοριστούν τα σημεία εξυπηρέτησης και οι υπάλληλοι ανάλογα με το πλήθος προσέλευσης των πολιτών.

Η Γ.Γ.Π.Σ. θα συγκροτήσει εξειδικευμένο γραφείο βοήθειας (Help Desk) για να εξυπηρετεί αποκλειστικά τις Δ.Ο.Υ. στη διαδικασία αυτή που αφορά στη χρήση της εφαρμογής και θα ενημερωθείτε τις επόμενες ημέρες για τον αριθμό του τηλεφώνου.

Τέλος, οι οικονομικοί επιθεωρητές, στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να παρέχουν τη συνδρομή τους στους προϊσταμένους των Δ.Ο.Υ. αρμοδιότητάς τους, με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.

Συνημμένα: Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης εφαρμογής βελτίωσης περιεχομένου δηλώσεων Ε9 (Σελίδες 31)

Ακριβές Αντίγραφο Ο Υφυπουργός Οικονομίας

& Οικονομικών

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Αντώνιος Μπέζας

Πηγή:  Ναυτεμπορική

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
Αρέσει σε %d bloggers: