Paketo Blog

Το φάγαμε το πακέτο πατριώτη!

Από τις 6/7 το πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου

Posted by paketo στο 30/06/2009

Σε εφαρμογή τίθεται από τις 6 Ιουλίου το νέο Πρόγραμμα Επιδότησης Ενοικίου από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας για το 2009, με απόφαση της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Φάνης Πάλλη – Πετραλιά.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, στο πρόγραμμα του έτους 2008, που αφορά στα ενοίκια που έχουν καταβληθεί κατά …

το έτος 2007, υποβλήθηκαν 126.400 αιτήσεις. Στο νέο πρόγραμμα για το 2009, αναμένεται μια αύξηση της τάξης του 15% ενώ στον προϋπολογισμό του ΟΕΚ έχει προβλεφθεί για το συγκεκριμένο πρόγραμμα το ποσό των 220.000.000 ευρώ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όλοι οι δικαιούχοι του Ο.Ε.Κ. εργατοϋπάλληλοι και συνταξιούχοι που μένουν σε ενοίκιο, που το ετήσιο καθαρό οικογενειακό τους εισόδημα του οικονομικού έτους 2009 δεν υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ, για οικογένειες χωρίς παιδιά, και αυξάνεται για κάθε παιδί όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΣΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Άγαμος-Έγγαμος χωρίς παιδιά 12.000 €. 115€ 1.380€

Έγγαμος με 1 παιδί 14.000 € 140€ 1.680€

Έγγαμος με 2 παιδιά 16.000 € 165€ 1.980€

Έγγαμος με 3 παιδιά 18.000 € 215€ 2.580€

Έγγαμος με 4 παιδιά 20.000 € 215€ 2.580€

Για κάθε προστατευόμενο παιδί από το πέμπτο και άνω, το ποσό της μηνιαίας επιδότησης αυξάνεται κατά 25 €, και το όριο ετησίου εισοδήματος που καθορίζεται για τον άγαμο-έγγαμο αυξάνεται κατά 2000 € για κάθε ένα προστατευόμενο παιδί.

Η επιδότηση αφορά ενοίκια που κατέβαλαν οι δικαιούχοι για μίσθωση κατοικίας το έτος 2008 και θα καταβληθεί εφ’ άπαξ και εφόσον βέβαια θα πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Ειδικές ρυθμίσεις του προγράμματος δίνουν τη δυνατότητα περαιτέρω ενίσχυσης στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Σε μακροχρόνια ανέργους.

2. Σε δικαιούχους που ήταν άνεργοι και μετακινήθηκαν εντός του έτους 2009 από τον τόπο της μόνιμης διαμονής τους και βρήκαν εργασία σε περιοχές άλλων Νομών.

3. Σε δικαιούχους που το καθαρό οικογενειακό τους εισόδημα του οικονομικού έτους 2009 είναι μέχρι 8.000 €.

Στις περιπτώσεις αυτές, το επίδομα χορηγείται προσαυξημένο κατά 50%.

Άλλες ενδιαφέρουσες ρυθμίσεις του προγράμματος είναι:

· Η παροχή δυνατότητας σε δικαιούχους των οποίων το καθαρό ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα υπερβαίνει τα παραπάνω ανώτατα όρια της κατηγορίας τους, να πάρουν μειωμένη επιδότηση ενοικίου. Στις περιπτώσεις αυτές, το ποσό του επιδόματος που θα λάβουν θα είναι ίσο με τη διαφορά που προκύπτει, όταν από το καθορισθέν για την κατηγορία που ανήκουν όριο εισοδήματος, στο οποίο έχει προστεθεί το ετήσιο ποσό επιδόματος ενοικίου, αφαιρεθεί το ετήσιο καθαρό οικογενειακό τους εισόδημα, αρκεί η διαφορά αυτή που προκύπτει, να μην είναι μικρότερη από το ποσό των 345 €, άλλως δεν χορηγείται ποσό επιδόματος.

· Για τους δικαιούχους του ΟΕΚ που τέλεσαν το γάμο τους το έτος 2009 και κατά το έτος 2008 ήταν μεμονωμένα άτομα και μίσθωναν κατοικία, για τη χορήγηση της επιδότησης ενοικίου έτους 2009, θα λαμβάνονται υπόψη μόνο τα εισοδήματα του ενός από τους δύο συζύγους και συγκεκριμένα εκείνου που θα υποβάλλει την αίτηση στο πρόγραμμα.

· Στους δικαιούχους που η μίσθωση της κατοικίας τους κατά το έτος 2008 είναι μικρότερη των 12 μηνών, ή στους δικαιούχους που το ετήσιο ποσό ενοικίου που έχει καταβληθεί είναι μικρότερο από το ποσό του επιδόματος ενοικίου που αναλογεί στην κατηγορία τους, καταβάλλεται ποσό επιδόματος όσο και οι μήνες μίσθωσης ή όσο και το ποσό του ενοικίου που κατέβαλαν το έτος 2008, αντίστοιχα.

(Σε οποιαδήποτε περίπτωση που το συνολικό υπολογιζόμενο ποσό επιδόματος προκύπτει μικρότερο των 345 €, δεν θα χορηγείται ποσό επιδόματος).

· Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου μετά την υποβολή της αίτησης στο πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου και πριν την έγκριση ή μετά την έγκριση της επιδότησης, το επίδομα ενοικίου χορηγείται στα προστατευόμενα μέλη.

· Τέλος, με διάταξη πρόσφατα ψηφισθέντα νόμου, όσοι έτυχαν ή τυγχάνουν επιδότησης ενοικίου επιτρέπεται να συμμετέχουν και σε άλλα προγράμματα στεγαστικής συνδρομής του ΟΕΚ. Η επιδότηση ενοικίου διακόπτεται όταν στο δικαιούχο παραχωρηθεί κατοικία, σε περίπτωση δε δανειοδότησης ή χορήγησης επιδότησης επιτοκίου, όταν χορηγηθεί στο δικαιούχο ολόκληρο το ποσό του δανείου, δηλαδή όταν πλέον έχει εξασφαλιστεί η στέγαση του.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν χορηγείται επιδότηση ενοικίου στους δικαιούχους του ΟΕΚ οι οποίοι κατά το έτος 2008 μίσθωναν κατοικία από συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας κατ’ ευθείαν γραμμή.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα αρχίζει στις 6/7/2008 και λήγει στις 15/12/2009. Οι δικαιούχοι που είχαν επιδοτηθεί τα προηγούμενα χρόνια πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση εντός της ανωτέρω προθεσμίας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στα ΚΕΠ

Για τις αναλυτικές λεπτομέρειες του προγράμματος, οι δικαιούχοι θα ενημερώνονται από τα κατά τόπους γραφεία του ΟΕΚ από όπου και θα παραλαμβάνουν τα σχετικά έντυπα αιτήσεων.

Όσοι έλαβαν την επιδότηση του 2008, ενημερώθηκαν με επιστολή του ΟΕΚ η οποία έχει ήδη ξεκινήσει να αποστέλλεται στις διευθύνσεις τους από τις 20 Ιουνίου 2009.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
Αρέσει σε %d bloggers: